1399/08/30 13:32
جلسه آبان ماه شوراي فرهنگي استانداري برگزار شد
جلسه آبان ماه شورای فرهنگی استانداری در ساعت۸:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۸/۲۹ در سالن پروین اعتصامی به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع و اعضا برگزار و درباره دستور کار جلسه تبادل نظر و گفتگو شد و مواردی به تصویب رسید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved